Bilder från Bygget

>

Blivande konferensrummet.

Elnät.

Kontoret från lagret, några fasadelement saknas fortfarande. En portomfattning syns mitt i bilden.

Kontorsfasaden börjar bli klar.

Avrinning i verkstaden.

Glaspartier utan glas.

Lagergolvet gjuts med början längst bort.

Våt betong.

Dörrhög.