Rå erfarenhet

>Rå erfarenhet är värdefullt. Ju mer man är med om desto bättre blir man. Ju bättre man är desto mer får man vara med om, desto mer pengar tjänar man, desto fler och annorlunda jobb får man, deto mer reser man, desto fler personer möter man. Och hjärnan filtrerar, samlar, hittar samband, knypplar ihop en världsbild. En världsbild som blir mer korrekt ju mer fakta den bygger på.

Samma erfarenhet flera gånger räknas inte. Går det att välja på ett likadant uppdrag tilll och ett annorlunda uppdrag, välj det annorlunda uppdraget.