Skog vs Stad rond Ett

>Två bilder. De är lika stora i pixlar räknat. Båda komprimeras som jpegs med samma kvalitet. Storlekarna i bitar räknat blir:

325 kb
458 kb

Vad är skillnaden? Skuggan av ett träd…