Vad skulle göra världen bättre

Självkörande bilar
Förnybar energi
Fusion
Sol
Vågor
Alger
Vind
Avancerad bioteknik
Programmerbara varelser
Minskad befolkning på jorden? På lång sikt?
Mindre jobb, mer lek
En allmän överenskommelse om att sluta jaga status
Bo i kollektiv
Arbeta till hälften med kroppen
Samma språk
Färre krig
Mindre fattigdom
Neurala interface
Bort med reklam