Levnadsvanor – kända personer

Sven Hedin

Fysiskt aktiv – mycket resor på kamel.

Rökare.

Publik fasad.

Stöd från familjen.

Skrev mycket, författare.

 

Ingvar Kamprad

Snusare.

Familjetänk – mycket socialt liv via jobbet.

Spred sin filosofi / sitt evangelium.

 

Steve Jobs

Möten som promenader.

Vegetarian / vegan.

Egen syn på verkligheten.

Involverad med människor / maktspel.

Spred sin filosofi / sitt evangelium.

 

Ivar Kreuger

Publik fasad, eget socialt liv fattigare.

Promenader.

 

Vad är värt att ta efter?