CV

>Går det att göra en CV bättre än på det traditionella sättet?